Mensenrechten

Het werkterrein van Amnesty is de mensenrechten (maar ook de kinderrechten). Lees hier meer over de UVRM, het IVRK, het Lexicon Vreemdelingenbeleid, vreemdelingendetentie en de verbintenis van mensenrechten en muziek.

De mensenrechten zijn in verschillende verklaringen en verdragen opgeschreven. Voor de mensenrechten is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 de belangrijkste. Voor kinderen zijn de rechten nog eens apart opgeschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989. U vindt de officiële teksten in het submenu links. Jongeren kunnen op onze website een vertaling op eigen niveau vinden. We sluiten af met het Lexicon Vreemdelingenbeleid, dat u inzicht geeft in de gebruikte termijnen als het gaat om vluchtelingen, asielzoekers en vreemdelingendetentie en de verbintenis van muziek met mensenrechten.

uvrmlogo

Het nieuwe logo van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form