Victor Vroomkoning

victor

Victor Vroomkoning (Boxtel 1938) schrijft 35 jaar gedichten. Zijn werk is vaak gebloemleesd, vertaald en onderscheiden onder andere met de Karel de Groteprijs, de oeuvreprijs van de stad Nijmegen. Hij was stadsdichter van Nijmegen van 2006-2008. Dit jaar verscheen bij De Arbeiderspers:TACHTIG, een bundel met zijn mooiste gedichten. Zijn gedichten zijn gepubliceerd in de tijdschriften: Brabant Literair, Bzzlletin, De Brakke Hond, De Contrabas, De Gids, De Revisor, De Tweede Ronde, De Vlaamse Gids, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Diogenes, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Iambe, Krakatau, Kreatief, Liter, Maatstaf, Nieuw Letterkundig Magazijn, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Nieuw Wereld Tijdschrift, Parmentier, Poëziekrant, Preludium, Randschrift, Restant, Septentrion, Tirade, Vlaanderen en Yang.

Voor een uitvoerig overzicht van werk en werkzaamheden, onder meer zijn prozateksten en separaat verschenen en gebloemleesde gedichten, zie zijn website www.victorvroomkoning.nl.

Op 7 december droeg Victor een gedicht voor van Carlos Drummond de Andrade voor:

De schouders torsen de wereld

Er komt een tijd dat men niet langer zegt: Mijn God.
Tijd van volstrekte loutering,
tijd dat men niet meer zegt: Geliefde,
omdat de liefde nutteloos is gebleken.
En de ogen schreien niet
en de handen weven slechts het harde werk
en het hart is dor.

Vergeefs kloppen de vrouwen aan uw deur: gij zult niet openen,
gij zijt alleen gebleven en uw lamp is uit,
maar in het donker lichten uw ogen kolossaal.

Gij zijt alleen maar zekerheid, kunt niet meer lijden
en niets verwacht gij van uw vrienden.

Wat geeft het, ouderdom, wat is dat, ouderdom?
Uw schouders torsen de wereld
en zij weegt niet meer dan een kinderhand.
Oorlog, hongersnood, discussies in gebouwen
bewijzen slechts dat het leven verder gaat,
dat nog niet iedereen zich heeft bevrijd.
Er zijn er die het schouwspel te barbaars
vinden (de fijngevoeligen) en liever zouden sterven.
Er is een tijd gekomen dat het zinloos is te sterven.
Er is een tijd gekomen dat het leven een bevel is.
Alleen het leven, zonder boerenbedrag.

© Carlos Drummond de Andrade, vertaling M. de Jong

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form