Vreemdelingendetentiequiz

1. Het woord ‘detentie’ betekent
a) afschrikking
b) isolatie/afzondering
c) arrestatie
d) opsluiting/gevangenzetting

2. Vluchtelingen hebben recht op veiligheid en een goede behandeling
a) omdat ze zielig zijn
b) omdat de gastvrijheid dat eist
c) omdat het een mensenrecht is
d) omdat dat in de Nederlandse wet staat

3. Vreemdelingendetentie is bedoeld
a) om illegalen te bestraffen
b) om vluchtelingen af te schrikken
c) als middel om mensen uit ons land te zetten
d) om mensen tegen zichzelf te beschermen

4.Nederland gebruikt vreemdelingendetentie
a) meer dan in de ons omringende landen
b) evenveel als in de ons omringende landen
c) minder dan in de ons omringende landen

5. In vreemdelingendetentie worden mensen
a) soberder behandeld dan in gewone gevangenissen
b) precies hetzelfde behandeld als in gewone gevangenissen
c) minder sober behandeld dan in gewone gevangenissen

6. Wie komen er in aanmerking voor vreemdelingendetentie
a) illegalen
b) uitgeprocedeerde asielzoekers
c) toeristen

7. Als je in vreemdelingendetentie bent
a) word je 16 uur per dag opgesloten in een tweepersoonscel
b) word je bij binnenkomst en soms ook bij overplaatsing naar een ander centrum gevisiteerd (je moet je uitkleden en drie kniebuigingen maken om te kijken of je misschien drugs o.i.d. bij je hebt)
c) kun je handboeien om krijgen als je naar het ziekenhuis moet (ook als je zwanger bent)
d) mag je niet werken of studeren (zoals gewone gedetineerden)

8. Kun je alternatieven noemen voor vreemdelingendetentie?
a) ………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………………………………

Klik hier voor de antwoorden.
 

 

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form