Vreemdelingendetentie

Nederland sluit jaarlijks zo’n zesduizend vreemdelingen op. Ze zitten niet vast omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. Volgens internationaal recht is dit opsluiten toegestaan, maar Nederland doet het veel vaker en veel langer dan nodig en humaan is. Bovendien is het detentieregime onnodig streng. 

vreemdelingendetentiecontact

Amnesty Nijmegen heeft diverse acties over vreemdelingendetentie gevoerd, waaronder de Nacht van Vervanging, het Tijdelijk Detentiecentrum en het Filmdebat Illegal.

Bij deze acties en bij het scholenwerk van de Scholengroep van Amnesty Nijmegen hebben we een (herziene) quiz, een video (hieronder) en een powerpointpresentatie over vreemdelingendetentie ontwikkeld, alsmede enkele foto's die Amnesty Nederland beschikbaar heeft gesteld.

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form