Ledenraad

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de leden van de Ledenraad. 

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn het toezicht houden op het bestuur en het onderhouden van contact met de leden van Amnesty International onder andere door het bijwonen van regiodagen. Het bestuur bestuurt de vereniging; de Ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (zoals beleidsplan en begroting) blijft. De Ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Ledenraad foto 750

De huidige Ledenraad bestaat uit veertig leden die in 2019 voor een termijn van drie jaar verkozen werden door de leden in de vijf regio’s

* Brabant/Limburg
* Drente/Friesland/Groningen
* Flevoland/ Noord-Holland/Utrecht
* Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland
* Zuid-Holland/Zeeland

De regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland telt acht leden. Drie van de gekozen leden zijn tevens actief binnen Amnesty Nijmegen: 

rinus3Rinus van de Warreburg
Hij zit voor de derde termijn van drie jaar in de Ledenraad. Bij Amnesty Nijmegen is hij secretaris en lid van de Scholengroep en Vrouwenrechtengroep.

 

  
harryderidderHarry de Ridder
Hij zit voor de tweede termijn van drie jaar in de Ledenraad. Bij Amnesty Nijmegen is hij voorzitter, webmaster en contactpersoon van de Scholengroep.

 

  
janruyssenaarsJan Ruyssenaars
Hij zit voor de eerste termijn van drie jaar in de Ledenraad. Bij Amnesty Nijmegen is hij lid van de werkgroep en collectecoördinator voor Nijmegen-Oost.

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form