Actueel: Wij zoeken een nieuwe penningmeester

Amnesty Nijmegen is een van de grootste lokale groepen van Amnesty Nederland, met enkele subgroepen (waarvan de Scholengroep en de Vrouwenrechtengroep de grootste zijn), diverse coördinatoren (zoals de Activiteitencoördinator en Jongerencoördinator) en enkele tientallen flexwerkers. 

De Werkgroep is het overkoepelende orgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van de subgroepen, de coördinatoren en de bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester en persvoorlichter). De werkgroep is de plek waar beslissingen worden genomen over de acties van Amnesty Nijmegen.

Amnesty Nijmegen voert jaarlijks zo'n tien grotere en kleinere acties, waaronder de Write for Rights en een thema-avond rondom Internationale Vrouwendag. Amnesty Nijmegen telt ook zo'n 200 collectanten, begeleid door diverse Wijkhoofden en vijf Collectecoördinatoren.

Tel daarbij nog de vele gastlessen, de acht jaarlijkse mensenrechtenfilmdebatten in Lux en de diverse schoolvoorstellingen van Lux-Educatie en Amnesty Nijmegen.

Voor deze acties hebben wij eigen budget en middelen. Voor het beheren van het budget en de middelen zoeken wij een nieuwe penningmeester. 

Door de coronamaatregelen vinden de vergaderingen helaas online plaats, totdat we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten en wel in ons vergaderpand in het Huis van Compassie aan de Groenestraat 170.

penningmeester01

Wat vragen wij?

  • Bijhouden van onze bankrekening, gemandeerd door Amnesty Nederland.

  • Doen en ontvangen van betalingen aan de hand van declaratieformulieren.

  • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

  • Maken van het financieel jaarverslag en dat verantwoorden naar de werkgroep en naar het landelijke secretariaat van Amnesty Nederland.

  • Deelname aan de maandelijkse vergadering op de tweede dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus).

  • Meehelpen in het bedenken en uitvoeren van acties.

Lijkt het je leuk om onze werkgroep te komen versterken of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter Harry de Ridder

 

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form